Kriptovaluta rendszer a testaktivitás adatai alapján - szabadalmi bejegyzés

WO2020060606A1

WIPO (PCT)

Fejlesztők: Dustin Abramson Derrick Fu Joseph Edwin Johnson, Jr.

Világszabadalom: 2018 US 2019 WO

Absztrakt

Az emberi testnek egy adott tevékenység elvégzése során végzett aktivitása kihasználható a kriptopénzrendszer bányászat során. Lehetséges az, hogy egy kiszolgáló feladatot adjon egy felhasználó azon eszközének, amely kapcsolatban áll a kiszolgálóval. A felhasználó eszközével összekapcsolt vagy abban található érzékelő mérheti a felhasználó teste által végzett aktivitást. A test aktivitási adat előállítható a felhasználó érzékelt test aktivitásának az alapján. A használó eszközével összekötött kriptopénzrendszer hitelesítheti, hogy a testaktivitási adatok megfelelnek-e a kriptopénzrendszer által meghatározott egy vagy több feltételnek, és kriptovalutával díjazhatja azt a felhasználót, akinek a testaktivitási adatai hitelesítve vannak.

Osztályozások

G06Q20/3672 Fizetési rendszerek, struktúrák és protokollok, amelyek elektronikus pénztárcát vagy elektronikus pénztároló széfeket használnak, ezek inicializálása vagy újratöltése különleges eszközök vagy hálózatok használatával.

Leírás

KRIPTOVALUTA RENDSZER A TEST AKTIVITÁSI ADATAIT FELHASZNÁLVA

HÁTTÉR-INFORMÁCIÓK

[0001] A virtuális valuta (más néven digitális valuta) egy olyan, általában az interneten keresztül működő fizetőeszköz, amely nem kötődik egy adott, kormány által támogatott "egységes" (nyomtatott) fizetőeszközhöz, mint például az amerikai dollár vagy az euró, és jellemzően úgy lett kialakítva, hogy azonnali tranzakciókat és határok nélküli tulajdonjog-átruházást tegyen lehetővé. A virtuális valuta egyik példája a kriptovaluta, amelyben a tranzakciók biztonságossá tételére és az új egységek létrehozásának ellenőrzésére kriptográfiát alkalmaznak.

[0002] Számos kriptovaluta létezik. Ezek közül a legismertebb a blokklánc alapú kriptopénz. A legtöbb blokklánc-alapú kriptopénz decentralizált abban az értelemben, hogy nincs központi irányítási pontja. A blokklánc-alapú kriptopénz azonban megvalósítható olyan centralizált rendszerben is, amelynek van egy központi irányítási pontja a kriptopénz felett. A Bitcoin a blokklánc-alapú kriptopénz egyik példája. Erről Satoshi Nakamoto 2008-as cikkében írt, melynek címe "Bitcoin: A peer-to-Peer Electronic Cash System".

[0003] A blokklánc egy olyan adatstruktúra, amely tranzakciók listáját tárolja, és egy elosztott elektronikus főkönyvnek tekinthető, amely a forrásazonosító(k) és a célazonosító(k) közötti tranzakciókat rögzíti. A tranzakciókat blokkokba csoportosítják, és minden blokk (az első blokk kivételével) visszautal a blokklánc egy korábbi blokkjára, vagy kapcsolódik ahhoz. A számítógépes erőforrások (vagy csomópontok stb.) karbantartják a blokkláncot, és kriptográfiai úton validálnak minden új blokkot és a megfelelő blokkban szereplő tranzakciókat. Ez a validációs folyamat magában foglalja egy nehéz feladat számításos megoldását, amely könnyen ellenőrizhető, és amelyet néha "proof-of-work"-nek neveznek. Ezt a folyamatot nevezik "bányászatnak". A bányászat lehet egy alacsony valószínűségű véletlenszerű folyamat, így sok, akár hibázásos kísérlet szükséges ahhoz, hogy megoldjuk ezt a számítástechnikailag nehéz feladatot. Ennek megfelelően a bányászat hatalmas mennyiségű számítástechnikai erőforrást igényelhet.

[0004] Ezekre és más általános megfigyelésekre tekintettel kerültek leírásra a következő végrehajtási módok. Emellett, bár viszonylag konkrét problémák kerülnek ismertetésre, értelemszerűen a megvalósítási módozatok nem korlátozódhatnak a jelen háttér információkban ismertetett konkrét problémák megoldására.

ÖSSZEFOGLALÓ

[0005] Ebben a nyilvánosságra hozott leírásban néhány olyan példát mutatunk be, amelynek megvalósításával a kriptovaluta-rendszerek "bányászati" kihívásainak megoldásaként alkalmazásra kerülhetnek a felhasználónak adott feladathoz kapcsolódó emberi testtevékenységei. Például amikor a felhasználó egy információ vagy szolgáltató által szolgáltatott művelettel foglalkozik – például reklámok megtekintése vagy bizonyos internetes szolgáltatások használata – akkor az általa kibocsátott agyhullámok vagy a teste által kibocsátott hő felhasználható a bányászati folyamatban. Az egyéb, szokásos kriptopénzrendszerek által megkövetelt hatalmas számítástechnikai teljesítmény helyett a felhasználó testtevékenysége alapján generált adatok szolgálhatnak proof-of-workként, és így a felhasználó tudtán kívül megoldást jelenthet egy nehéz és nagy számítástechnikai erőforrást igénylő problémára. Következésképpen a jelen közzététel egyes példaként bemutatott megvalósításai csökkenthetik a bányászati folyamat során felhasznált számítástechnikai erőforrásigényt, valamint gyorsabbá tehetik a bányászati folyamatot.

[0006] A továbbiakban ismertetjük azokat a rendszereket, módszereket és a számítógéppel olvasható adathordozók hardveres aspektusait, amelyek az emberi test aktivitási adatait hasznosító kriptopénzrendszerhez kapcsolódnak. Az alábbiakban ismertetett változatok szerint egy kiszolgáló feladatot adhat valamely felhasználó egyik olyan eszközének, amely összeköttetésben van a kiszolgálóval. A felhasználó eszközével adatátviteli kapcsolatban álló vagy abban található szenzor érzékelheti a felhasználó testaktivitását. A testaktivitási adatok a felhasználó érzékelt testaktivitása alapján generálhatók. A felhasználó eszközével kommunikatív módon összekapcsolt kriptopénzrendszer megvizsgálhatja, hogy a testaktivitási adatok megfelelnek-e egy vagy több, a kriptopénzrendszer által meghatározott feltételnek, és kriptopénzt adhat annak a felhasználónak, akinek a testaktivitási adatai megerősítést nyertek.

[0007] A bemutatásra kerülő példák számítógépes eljárásként, számítástechnikai rendszerként vagy valamilyen termékként, például eszközként, számítástechnikai programtermékként vagy számítógéppel olvasható adathordozóként kerülnek bemutatásra. Egy vonatkozásban a számítástechnikai programtermék egy olyan számítástechnikai adathordozó, amely egy számítástechnikai rendszer által olvasható, és amely egy számítástechnikai folyamat végrehajtásához szükséges utasításokat tartalmazó számítástechnikai programot kódol.

[0008] Ezen összefoglaló célja, hogy leegyszerűsített megfogalmazásban ismertessen néhány olyan elképzelést, amelyeket az alábbiakban a Részletes leírásban részletezünk. Ebben a résznem nem célunk meghatározni a szabadalom iránti igény tárgyában szereplő kulcsfontosságú jellemzőket vagy alapvető tulajdonságokat, továbbá nem kívánjuk a szabadalmi igény tárgya terjedelmét jelen összefoglalásban foglaltakra korlátozni.

AZ ÁBRÁK RÖVID BEMUTATÁSA

[0009] A jelen bejelentés szerinti különböző megvalósulási lehetőségeket az ábrákra való hivatkozással ismertetjük, amelyeken:

[0010] Az 1. ábra egy olyan környezetet mutat be, amelyben a jelen felfedezés néhány jellemző megvalósítása kivitelezhető;

[0011] A 2. FIG. egy decentralizált kriptopénzrendszer rendszerábráját mutatja;

[0012] A 3. ábra a jelen bejelentés valamely példaként szolgáló változata szerinti, számítógéppel megvalósított eljárás folyamatábrája;

[0013] A 4. ábra a jelen bejelentés valamely példaként szolgáló változata szerinti testaktivitási adatok generálására szolgáló művelet folyamatábráját mutatja;

[0014] Az 5. ábra a testaktivitási adatok ellenőrzésére szolgáló művelet folyamatábráját mutatja a jelen bejelentés egyik példájaként;

[0015] A 6. ábra egy blokkláncot és a blokklánc két példáját mutatja be a jelen bejelentés egyik példájaként;

[0016] A 7. ábra egy számítógépen megvalósított, vektort vagy beágyazást használó eljárás folyamatábráját mutatja a jelen bejelentés egy másik példájának a megvalósításával összhangban; és

[0017] A 8. ábra egy olyan számítógép vagy adatfeldolgozó rendszer példájának a blokkdiagramját mutatja, amelyben az itt leírt rendszerben, módszerben és számítógépes programtermékben részt vevő folyamatok megvalósíthatóak.

[0018] A különböző ábrákon szereplő, egymással megegyező számok és szimbólumok általában a kapcsolódó részekre utalnak, hacsak másképp nem jelezzük. Az ábrák a megvalósítások vonatkozó aspektusainak egyértelmű szemléltetése érdekében készültek, és nem feltétlenül méretarányosak.

1. Ábra

1. Ábra

2. Ábra

2. Ábra

3. Ábra

3. Ábra

4.Ábra

4.Ábra

5. Ábra

5. Ábra

6. Ábra

6. Ábra

7. Ábra

7. Ábra

8. Ábra

8. Ábra

A VÁLTOZATOK RÉSZLETES LEÍRÁSA

[0019] A következőkben részletesen ismertetjük a mellékletben található ábrákat, és ezeken olyan konkrét megvalósítási módokat szemléltetünk, amelyekkel a találmány a gyakorlatban is megvalósítható. Ezek a megoldások olyan részletességgel kerültek leírásra, hogy a szakavatottak számára lehetővé tegyék a találmány gyakorlati megvalósítását. Ugyanakkor magától értetődő, hogy a leírtakon kívüli más megoldások is alkalmazhatók, azzal, hogy a strukturális, logikai és elektronikai változtatások a találmány szellemiségének és hatókörének a keretein belül kell maradjanak. Ennélfogva az alábbi részletes leírás nem minősül semmilyen tekintetben korlátozó jellegűnek, és a találmány alkalmazási körét kizárólag a mellékelt igénypontok és azok egyenértékűségei határozzák meg. Az ábrákon a hasonló számok a hasonló alkotóelemekre utalnak, aminek a felhasználással kapcsolatos kontextusból ki kell derülnie.

[0020] A "kriptopénz" kifejezés olyan digitális valutát jelent, amelyben kódolási technikákat használnak a pénzegységek létrehozásának kezelésére és a pénzeszközök átutalásának ellenőrzésére. Számos kriptovaluta magában foglalja a blokklánc használatához kapcsolódóan a biztonságot és a kettős kiadásként jelentkező csalások megelőzését. A jelen bejelentés egyes megvalósulási formái a blokkláncon kívüli alternatív kriptopénz-mechanizmusokban is alkalmazhatóak. Az itt leírt rendszer, módszer és számítógépes programtermékek mind centralizált, mind decentralizált kriptopénz hálózatokra vagy adatbázisokra alkalmazhatóak.

[0021] Az 1. ábra egy olyan 100-as példát mutat be, amelyben a jelen bejelentés egyes megvalósítási módozatai megvalósíthatók. A példa szerinti 100. számmal jelölt környezet magában foglalja, de nem kizárólagosan, a 110. számmal jelöl feladatszerver, a 120. számmal jelölt kommunikációs hálózat, a 130. számmal jelölt felhasználói eszköz, a 140. számmal jelölt érzékelő és a 150. számmal jelölt kriptopénzrendszer legalább egyikét.

[0022] A 110 számú feladatszerver a 120-as kommunikációs hálózaton keresztül egy vagy több feladatot biztosíthat a 130-as felhasználói eszköz számára. A 110 feladatkiszolgáló például lehet egy olyan webes kiszolgáló, amely weboldalakat szolgáltat vagy kínál, egy felhasználói és alkalmazások vagy adatbázisok közötti műveleteket kezelő alkalmazásszerver, egy felhőszerver, egy adatbázisszerver, egy fájlszerver, egy szolgáltatásszerver, egy játékszerver, amely játékokat vagy játékhoz kapcsolódó szolgáltatásokat valósít meg, és egy médiaszerver, amely médiát, például streaming videót vagy hangot szolgáltat. A 110 feladatkiszolgáló által biztosított feladatokat az alábbiakban részletesebben tárgyaljuk.

[0023] További lehetőségként a 150-es kriptopénzrendszer egy vagy több feladatot is szolgáltathat a 130-as felhasználói eszköznek. Például egy decentralizált kriptopénz-hálózatban előfordulhat, hogy a feladatokat a bányászok (pl. a 2. ábra 210 számítási erőforrásai vagy csomópontjai) javasolják a 130-as felhasználói eszköznek. Egy másik példában egy központosított kriptopénzrendszerben egy kriptopénz-kiszolgáló küldheti a feladatokat a 130-as felhasználói eszköznek.

[0024] A 120-as kommunikációs hálózat magában foglalhat bármilyen vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolatot, az internetet vagy a kommunikáció bármely más formáját. Bár az 1. ábrán egy 120-as hálózat van azonosítva, a 120-as kommunikációs hálózat bármilyen számú különböző kommunikációs hálózatot tartalmazhat az 1. és 2. ábrán látható szerver, eszköz, erőforrás és rendszer és/vagy az itt leírt egyéb szerverek, eszközök, erőforrások és rendszerek között. A 120. kommunikációs hálózat lehetővé teheti a különböző számítástechnikai erőforrások vagy eszközök, szerverek és rendszerek közötti kommunikációt. A kommunikációs hálózat 120 különböző megvalósításai különböző típusú hálózatokat használhatnak, például, de nem kizárólagosan, számítógépes hálózatokat, távközlési hálózatokat (pl. cellás), mobil vezeték nélküli adathálózatokat és ezek és/vagy más hálózatok bármilyen kombinációját.

[0025] A 130. felhasználói eszköz magában foglalhat bármilyen eszközt, amely képes adatok/információk feldolgozására és tárolására, valamint a 120. kommunikációs hálózaton keresztül történő kommunikációra képes. Például a 130. felhasználói eszköz magában foglalhat személyi számítógépeket, szervereket, mobiltelefonokat, táblagépeket, laptopokat, intelligens eszközöket (pl. intelligens órákat vagy intelligens televíziókat). A 130-as felhasználói eszköz egy példálózó megvalósítását a 6. ábra mutatja be.

[0026] A 140-es érzékelő úgy konfigurálható, hogy érzékelje a felhasználó 145 testaktivitását. Ahogyan az 1. ábrán látható, a 140-es érzékelő a 130-as felhasználói eszköztől különálló komponens lehet, és funkcionálisan és/vagy kommunikatív módon összekapcsolható a 130-as felhasználói eszközzel. Alternatív megoldásként a 140-es érzékelő a 130-as felhasználói eszközbe is beépíthető és integrálható. Például a 130-as felhasználói eszköz lehet egy viselhető eszköz, amelyben a 140-es érzékelő található. A 140-es érzékelő információt/adatokat továbbíthat a 130-as felhasználói eszköznek. A 140-es érzékelő tartalmazhat például, de nem kizárólagosan, funkcionális mágneses rezonancia képalkotó (fMRI) szkennereket vagy érzékelőket, elektroenkefalográfiai (EEG) érzékelőket, közeli infravörös spektroszkópia (NIRS) érzékelőket, szívritmus-monitorokat, hőérzékelőket, optikai érzékelőket, rádiófrekvenciás (RF) érzékelőket, ultrahangos érzékelőket, kamerákat vagy bármilyen más érzékelőt vagy szkennert, amely képes mérni vagy érzékelni a test aktivitását vagy letapogatni az emberi testet. Az fMRI például a véráramlással kapcsolatos változások érzékelésével mérheti a test aktivitását. Az fMRI mágneses mezőt és rádióhullámokat használhat a testről részletes képek készítéséhez (pl. véráramlás az agyban az aktivitással érintett területek észleléséhez). Az anyag (http://news.berkely.edu/20l l/09/22/brain-movies/) egy példát mutat be arra, hogy az fMRI hogyan képes a vizuális információkhoz kapcsolódó agyi aktivitást mérni és képi adatokat generálni.

[0027] A 150-es kriptopénzrendszer tartalmazhat egy vagy több processzort a parancsok feldolgozására és egy vagy több memóriát, amelyek egy vagy több kriptopénz adatstruktúrában tárolnak információkat. Bizonyos megvalósítási módokban a 150 kriptopénzrendszer lehet egy központosított kriptopénzrendszer vagy hálózat, például, de nem kizárólagosan, egy szerver, amelyet egy harmadik fél vagy ugyanaz a szerver, amely a 110 feladatkiszolgálót futtatja, magáncélra üzemeltethet. Más megvalósítási módokban a 150 kriptopénzrendszer lehet egy nyilvánosan elérhető hálózati rendszer (például egy elosztott decentralizált számítási rendszer).

[0028] A 150 kriptopénzrendszer például lehet egy decentralizált hálózat 200, például egy decentralizált blokklánc-hálózat, amely egy vagy több számítási erőforrást 210 tartalmaz, ahogyan az például a 2. ábrában látható. A 2.ábra szerinti megvalósításban nem lehet olyan központi hatóság, amely a 200 kriptopénzhálózatot irányítja. A 200-as blokklánchálózaton tárolt adatokat, azaz a nyilvános főkönyvet, nem feltétlenül tárolják teljes egészében egy központi helyen. A 200-as blokklánchálózat tartalmazhat több processzort a parancsok feldolgozására és több memóriát, amelyek egy vagy több blokklánc adatstruktúrában tárolják az információkat. A 200-as blokklánchálózat egy vagy több blokkláncot tarthat fenn, amelyek folyamatosan növekvő adatblokkok listáiból állnak, ahol minden egyes adatblokk a listáján szereplő korábbi blokkokra utal. Az a követelmény, hogy minden egyes blokk a blokklánc összes korábbi blokkjára hivatkozzon, olyan blokkok láncolatát eredményezi, amely a hamisítás és a felülvizsgálat ellen védett, így a blokkláncban tárolt információk megváltoztathatatlanok.

[0029] A 210-es számítási erőforrások közé tartozhat bármely olyan eszköz, számítógép, rendszer vagy más eszköz, amely csatlakozott a 200-as blokklánchálózathoz, és a 200-as blokklánchálózatban csomópontot alkot. A 210-es számítástechnikaii erőforrások közé tartozhatnak például, de nem kizárólagosan, személyi számítógépek, szerverek, mobiltelefonok, táblagépek, laptopok, intelligens eszközök (pl. intelligens órák vagy intelligens televíziók) vagy bármely más olyan eszköz, amely képes információt tárolni és a 120-as kommunikációs hálózaton keresztül kommunikálni. Egyes megvalósítási módokban a 210-es számítási erőforrások nem kapcsolódhatnak egymáshoz vagy ismeretlenek lehetnek egymás számára, ahol például a 210-es számítástechnikai erőforrások névtelenek maradnak. Minden 210-es számítástechnikai erőforrás tartalmazhat 220-as memóriát, amely a blokklánc hálózat 200 nyilvános főkönyvének 230 legalább egy részének másolatát tárolja. A 210-es számítástechnikai erőforrások egy vagy több programot is futtathatnak a 200-as blokklánchálózat fenntartásával kapcsolatos különböző funkciók elvégzésére, beleértve például a 230-as nyilvános főkönyv frissítését, új blokkok generálását vagy bármely más hasonló funkciót.

[0030] Az 1. ábra az illusztráció kedvéért a 130-as felhasználói eszközt a 200-as blokklánchálózatba nem tartozónak ábrázolja. A 130-as felhasználói eszköz azonban a 200-as blokklánc-hálózat része lehet, és a 2. ábrán látható 210-es számítási erőforrások egyikeként implementálható. 

[0031] A nyilvános főkönyv 230 tárolhat bármilyen, a 200-as blokklánchálózaton keresztül végrehajtott tranzakciót, beleértve, de nem kizárólagosan, például a 200-as blokklánchálózathoz kapcsolódó és azon zajló tranzakciókat. Mivel minden egyes 210-es számítási erőforrás tárolja a 200-as blokklánchálózat 230-as nyilvános főkönyvének legalább egy része egy példányát, a 230-as nyilvános főkönyv bármikor függetlenül ellenőrizhető a pontosság tekintetében több 210-es számítási erőforrás tárolt példányainak összehasonlításával.

[0032] A 210-es számítástechnikai erőforrások közötti kommunikáció a 120-as kommunikációs hálózaton keresztül történhet. A 2. ábra 120-as kommunikációs hálózata lehet ugyanaz a hálózat, mint az 1. ábra 120-as kommunikációs hálózata, vagy lehet attól eltérő hálózat. Egyes megvalósítási módokban az egyes 210-es számítástechnikai erőforrások közvetlenül kommunikálhatnak minden egyes 210-es számítástechnikai erőforrással. Egyes megvalósítási módozatokban egyes 210-es számítási erőforrások nem kommunikálhatnak közvetlenül egymással. Például nem ugyanahhoz a 120-as kommunikációs hálózathoz kapcsolódnak. Ebben az esetben a blokklánchálózattal 200 kapcsolatos kommunikáció a 210-es számítási erőforrások között úgy történhet, hogy a többi 210-es számítási erőforrás közül egyet vagy többet használnak közvetítőként. Bizonyos megvalósítási módokban a 210-es számítástechnikai erőforrások közül egy vagy több nem mindig tart fenn folyamatos kapcsolatot a 200-as blokklánchálózattal. Például előfordulhat, hogy egy 210-es számítástechnikai erőforrás naponta csak egy bizonyos időszak alatt kapcsolódik a 200-as blokklánchálózathoz, vagy a nap folyamán csak időszakosan kapcsolódik a 200-as blokklánchálózathoz. A 200-as blokklánchálózat decentralizált jellege miatt egy vagy több 210-es számítástechnikai erőforrás ilyen időszakos csatlakozása nem befolyásolja a 200-as blokklánchálózat általános működését, mivel a 230-as nyilvános főkönyv másolatai több 210-es számítástechnikai erőforráson vannak tárolva. Amint a lekapcsolódott 210-es számítástechnikai erőforrás újra csatlakozik a 200-as blokklánchálózathoz, a lekapcsolódott 210-es számítástechnikai erőforrás megkaphatja a 210-es nyilvános főkönyv frissített példányait a 200-as blokklánchálózathoz csatlakozott egy vagy több 210-es számítástechnikai erőforrástól.

[0033] A 3. ábra egy folyamatábrán mutatja be a jelen bejelentés egyik megvalósítási módja szerinti, számítógép alkalmazásával megvalósult rljárást.

[0034] A 300. módszer a 3. ábra szerinti 310. művelettel kezdődik, ahol a 110. feladatszerver a 120. kommunikációs hálózaton keresztül egy vagy több feladatot továbbít a 145. felhasználó 130. eszközének. A feladatok közé tartozik például, de nem kizárólagosan, az információk (pl. reklám) figyelése vagy meghallgatása egy bizonyos ideig, szolgáltatások használata (pl. keresőmotor, chatbot, e-mail, közösségi média/hálózati szolgáltatás és bármilyen internetes vagy webes szolgáltatás), információk/adatok feltöltése vagy küldése egy weboldalra, szerverre vagy hálózatra (pl. tartalommegosztó weboldal és felhőhálózat vagy szerver), vagy bármilyen más olyan információ vagy szolgáltatás, amely hatást gyakorolhat a felhasználókra. A blokkláncban a feladat(ok) tranzakcióként szerepelhetnek a 230-as nyilvános főkönyvben.

[0035] Továbbá, a 110-es feladatkiszolgáló által előírt feladat(ok) között szerepeltethető valamely, az emberi és a gépi input megkülönböztetésére szolgáló teszt megoldása akként, hogy csak az emberek, képesek átmenni rajta, számítógépek nem, mint például a Computer Automated Program to Tell Computers and Flumans Apart (CAPTCHA) és a reCAPTCHA, amely egy CAPTCHA-szerű rendszer, amelyet arra terveztek, hogy megállapítsák, hogy a számítógépes felhasználó ember-e. A CAPTCHA-t a számítógépes felhasználók számára is elérhetővé kell tenni. A feladat megkövetelheti, hogy a felhasználó 145 megoldjon egy hitelesítési feladatot, például, de nem kizárólagosan, egy képalapú feladatot, amely utasításokat tartalmaz, amelyekben a felhasználó 145-öt egy vagy több képpel való interakció révén utasítják a feladat megoldására.

[0036] A 320. műveletben, ha a felhasználó 145 végrehajtja a 110. feladatkiszolgáló által meghatározott feladat(oka)t, akkor vagy azt követően a 140. érzékelő képes érzékelni a felhasználó 145 testaktivitását, amely a 110. feladatkiszolgáló által meghatározott feladathoz kapcsolódó testválasz, és ezután továbbítja a felhasználó 145 érzékelt testaktivitását a 130. felhasználói eszköznek. A testaktivitás magában foglalhatja például, de nem kizárólagosan, az emberi test által kibocsátott sugárzást, az agyi tevékenységeket, a testfolyadék áramlását (pl. véráramlást), a szervi tevékenységet vagy mozgást, a testmozgást és bármely más tevékenységet, amely érzékelhető és ábrázolható képekkel, hullámokkal, jelekkel, szövegekkel, számokkal, fokozatokkal vagy bármely más információ- vagy adatformával. Az emberi test által kibocsátott testsugárzásra példa lehet a test sugárzó hője, a pulzusszám vagy az agyhullám. Az agyhullámok közé tartozhatnak például, de nem kizárólagosan, a következők: (i) gamma-hullámok, amelyek a tanulási vagy emlékezeti feladatokban vesznek részt, (ii) béta-hullámok, amelyek a logikus gondolkodásban és/vagy a tudatos gondolkodásban vesznek részt, (iii) alfa-hullámok, amelyek a tudatalatti gondolatokhoz kapcsolódhatnak, (iv) théta-hullámok, amelyek a mély és éretlen érzelmekkel kapcsolatos gondolatokhoz kapcsolódhatnak, (v) delta-hullámok, amelyek az alvásban vagy a mély relaxációban vesznek részt, vagy (vi) elektroenkefalogram (EEG), amely az agy elektromos tevékenységének értékelésére, például a mély koncentrációra használt mérés lehet. A testmozgásra példa lehet a szemmozgás, az arcmozgás vagy bármely más izommozgás. Továbbá az agyi aktivitás az fMRI segítségével is érzékelhető. Az fMRI az agyi aktivitást a véráramlással kapcsolatos változások érzékelésével méri. Ez a technika arra a tényre támaszkodik, hogy az agyi véráramlás és a neuronaktiváció összekapcsolódik. Amikor az agy egy területe használatban van, az adott terület véráramlása is megnő.

[0037] A 330. műveletben a 130-as felhasználói eszköz a 140-es érzékelő által érzékelt testaktivitás alapján testaktivitási adatokat generál. A 330. művelet része lehet egy bányászati folyamatnak, amely egy számítás szempontjából nehéz probléma megoldására irányuló folyamat. A 330. művelet egyik lehetséges példáját a 4. ábra mutatja be. A 4. ábra szerint a 330. művelet a 410. és 420. műveleteket tartalmazhatja.

[0038] A 410. műveletben a 140. érzékelő által érzékelt testaktivitás szimbolikus formákban, például betű(k), számjegy(ek), szimbólum(ok) és karaktersorozatból álló karakterlánc formájában kódolható. Egy példában a testaktivitás kódolható egy vagy több érték kivonásával az érzékelt testaktivitásból, például egy testaktivitási jel (pl. agyhullámok) minimális és/vagy maximális amplitúdója(i) vagy frekvenciája(i). Egy másik példában a 130. felhasználói eszköz képes az érzékelt testaktivitás időbeli ablakozására és mintavételezésére, és a mintavételezett értékek átlagának kiszámítására. Egy további példában a 130. felhasználói eszköz létrehozhatja a testaktivitás alapadatait. Egy újabb példában a 130-as felhasználói eszköz egy vagy több szűrő segítségével szűrheti a testaktivitás feldolgozatlan jelét, hogy a 420-as műveletben a megszűrt testaktivitási jelet egy audió kivonatoló függvényre vagy algoritmusra alkalmazza. Alternatív megoldásként az emberi testaktivitáshoz kapcsolódó bármely statisztikai érték(ek) kódolható(k) a 140 érzékelő által érzékelt testaktivitásból.

[0039] A 420. műveletben a kódolt testaktivitás egy titkosítási algoritmus, például egy hash-algoritmus vagy -függvény segítségével kódolt kimenetté alakítható. A hash-funkciók például olyan függvényeket tartalmaznak, amelyek egy kimeneti adathalmaz kezdeti bemeneti adathalmazát képezik le. Általában a hash-függvény lehet bármilyen függvény, amely tetszőleges méretű adatoknak rögzített méretű adatokra történő leképezésére használható. A hash-függvény lehetővé teszi annak egyszerű ellenőrzését, hogy bizonyos bemeneti adatok egy adott hash-értékre képződnek-e le, de ha a bemeneti adatok ismeretlenek, akkor szándékosan nehéz rekonstruálni azokat (vagy bármely egyenértékű alternatívát) a tárolt hash-érték ismeretében. A hash-algoritmus vagy -függvény szerepelhet a kriptopénzrendszer vagy adatbázis bányászati szoftverében vagy programjában.

[0040] A 420. művelet például használhat olyan audio hash-funkciót, amelyben a kódolt testtevékenység frekvenciáinak hisztogramját összegzik, vagy bitmanipulációt végeznek a kódolt testtevékenységen, például az egyes hisztogram övek XOR-függvényét a következővel vagy egy prímszám modulusával. [0041] Egyes megvalósítási módokban analóg hash-függvényt lehet használni, ahol a testtevékenységek maguk is hash-ek. Például a 140-es érzékelő által érzékelt hullámok vagy jelek, például, de nem kizárólagosan, az EEG-érzékelőből származó alfa-, béta-, delta- vagy gamma-hullámok, átalakíthatók egy átalakító algoritmus vagy képlet segítségével hisztogrammá, például gyors Fourier-transzformáció (FFT) vagy bármely más algoritmus vagy képlet segítségével, amely képes a hullámok vagy jelek összefűzésére, összeadására vagy szorzására egy hisztogram előállítása érdekében. A hash lehet maga a hisztogram. A hash lehet például az FFT kimenete, ahol minden komponens egy frekvenciasáv, az érték pedig az egyes frekvenciasávoknak megfelelő számok. Egy másik példában a kívánt tulajdonságok között szerepelhet, hogy az első két frekvenciahisztogram a lehető legközelebb legyen a nullához, például feltéve, hogy létezik valamilyen statisztikai garancia arra, hogy ez nem történhet meg könnyen.

[0041] Egyes megvalósítási módokban analóg hash-függvényt lehet használni, ahol a testtevékenységek maguk is hash-ek. Például a 140-es érzékelő által érzékelt hullámok vagy jelek, például, de nem kizárólagosan, az EEG-érzékelőből származó alfa-, béta-, delta- vagy gamma-hullámok, átalakíthatók egy átalakító algoritmus vagy képlet segítségével hisztogrammá, például gyors Fourier-transzformáció (FFT) vagy bármely más algoritmus vagy képlet segítségével, amely képes a hullámok vagy jelek összefűzésére, összeadására vagy szorzására egy hisztogram előállítása érdekében. A hash lehet maga a hisztogram. A hash lehet például az FFT kimenete, ahol minden komponens egy frekvenciasáv, az érték pedig az egyes frekvenciasávoknak megfelelő számok. Egy másik példában a kívánt tulajdonságok között szerepelhet, hogy az első két frekvenciahisztogram a lehető legközelebb legyen a nullához, például feltéve, hogy létezik valamilyen statisztikai garancia arra, hogy ez nem történhet meg könnyen.

[0042] A 420. művelet azonban opcionális. Bizonyos megvalósításokban a 130 felhasználói eszköz a kódolt testtevékenység titkosítása vagy hashelése nélkül továbbíthatja a 410. műveletben generált kódolt testtevékenységet a 150 kriptopénzrendszerhez.

[0043] Bár a 3. Ábra azt mutatja, hogy a 330. műveletet, beleértve a 410. és 420. műveletet is, a 130. felhasználói eszköz dolgozza fel, a 410. és 420. műveletek közül legalább az egyiket egy másik eszköz(ök), szerver, erőforrás vagy rendszer is feldolgozhatja, például a 110. feladatkiszolgáló, a 150. kriptopénzrendszer vagy bármely más szerver. Például a 130. felhasználói eszköz létrehozhatja az érzékelt testtevékenység feldolgozatlan adatait, továbbíthatja azokat a 150. kriptovaluta-rendszer, a 110. feladatkiszolgáló vagy bármely más szerver számára, majd a 150. kriptovaluta-rendszer, a 110. feladatkiszolgáló vagy bármely más szerver kódolhatja vagy hash-olhatja az érzékelt testtevékenység feldolgozatlan adatait.

[0044] Visszautalva a 3. ábrára, a 340. műveletben a 150. kriptopénzrendszer ellenőrzi, hogy a felhasználó 145 testaktivitásának a 130. felhasználói eszköz által generált adatai megfelelnek-e a 150. kriptopénzrendszer algoritmusa által meghatározott egy vagy több feltételnek. A feltételek beállíthatók az emberi testtevékenység szimulálásával az összes olyan testtevékenységre vonatkozóan, amelyek hashokat alkothatnak. A testtevékenységek szimulálására és az érvényes testtevékenységek feltételeinek beállítására gépi tanulási algoritmusok használhatók, például, de nem kizárólagosan, generatív adverzális hálózatok használatával.

[0045] Egyes megvalósítási módokban a 150 kriptopénzrendszer ellenőrzi, hogy a felhasználó 145 testaktivitási adatai (pl. a 410. műveletben generált testaktivitás kódja vagy a 420. műveletben generált testaktivitás hash-ja) jelenthetik-e azt, hogy a felhasználó 145 testaktivitása egy céltartományon belül van. A céltartományt a 110 feladatkiszolgáló által biztosított feladat elvégzéséhez a 145 felhasználó által igényelt kognitív erőfeszítés mértékének felhasználásával lehet meghatározni. Annak ellenőrzésére például, hogy a felhasználó 145 testaktivitásának hash-ja a 150 kriptopénzrendszer meghatározhatja például, de nem kizárólagosan, hogy (i) a felhasználó 145 testaktivitásának hash-ja rendelkezik-e egy bizonyos meghatározott mintával, ismétlődő mintákkal, matematikai tulajdonságokkal vagy a 150 kriptopénzrendszer által meghatározott vezető számok, karakterek vagy karakterláncok (pl. vezető nullák) számával, vagy (ii) a felhasználó 145 testaktivitásának hash-ja kisebb-e egy aktuális célértéknél. A 150 kriptopénzrendszer által beállított számminták lehetnek például olyan minták, hogy a hash első bizonyos számjegyei prímszámot alkotnak, vagy olyan minták, hogy a hash első bizonyos számjegyeinek egy előre meghatározott képletre való alkalmazásával kiszámított szám prímszámot alkot (például egy előre meghatározott szám vagy a 150 kriptopénzrendszer által beállított szám hozzáadásával vagy kivonásával kiszámított szám a hash első négy számjegyéhez prímszámot alkot). Az ismétlődő számminták tartalmazhatnak ismétlődő számot (pl. vezető nullák, egyesek a hash közepén, kettesek a hash utolsó négy számjegyében, és a hash-ben szereplő bármely ismétlődő szám) és ismétlődő számsorozatot (pl. vezető ismétlődő számjegypárok, mint például "121212", vagy hármasok "123123"). Ha a 145. felhasználó testtevékenységének hash-ja a kívánt mintázat(ok)kal rendelkezik, vagy a céltartományon belül van, akkor a munka vagy a részesedés bizonyítása megoldottnak tekinthető, és ez a hash egy új blokk lehet. A céltartományt vagy -értéket időszakonként meg lehet változtatni az előre kiválasztott nehézségi szint fenntartása érdekében, bár ez nem kötelező. A célérték például fordítottan arányos lehet a nehézséggel. A nehézség változtatásával a blokkgenerálás nagyjából állandó mértéke tartható fenn.

[0046] Az érvényes testaktivitás céltartománya statisztikai adatok felhasználásával állapítható meg, hogy a normál testaktivitás, a könnyedén megvalósítható tevékenység vagy a testaktivitás színlelése ne legyen hitelesíthető. Az érvényes testaktivitás céltartománya például olyan tartományból választható ki, hogy az emberi bányászok ne legyenek képesek a saját testaktivitásukat úgy meghamisítani, hogy az megfeleljen a céltartománynak a proof-of-work bizonyításához és hitelesítéséhez.

[0047] Ezenkívül a 340. műveletnél végzett ellenőrzés magában foglalhatja az érvénytelen feladatok, a rosszul értelmezett adatok (szintaktikai hibák) vagy az illetéktelen felhasználótól küldött vagy egy gépi tanulási rendszer által generált adatok kiszűrését. Például a 150-es kriptopénzrendszer a 130-as felhasználói eszköztől megkaphatja a testtevékenység adatait, amelyeket a hash-algoritmus alkalmazása előtt generáltak, újra átmásolhatja ezeket az adatokat, majd összehasonlíthatja az újra átmásolt adatokat a 130-as felhasználói eszköztől kapott hash-sel, hogy ellenőrizze, hogy a testtevékenységi adatok emberi, nem pedig véletlenszerű, számítógép által generált adatok alapján lettek-e generálva. Az fMRI képének voxele(i) a hash-algoritmus alkalmazása előtt generált testaktivitási adatok példája lehet(nek).

[0048] A 340. művelet egyik lehetséges megvalósítási módját az 5. ábra mutatja be. Az 510. műveletben a 150. kriptopénzrendszer ellenőrizheti, hogy a testaktivitás 130. felhasználói eszközről kapott hash-értéke a 150. kriptopénzrendszer által beállított céltartományon belül van-e, vagy tartalmaz-e a 150. kriptopénzrendszer által beállított kívánatos mintázatot. Ha a testtevékenység hash-ja a céltartományon belül van, vagy a 150-es kriptopénzrendszer által meghatározott kívánatos mintázatot tartalmaz, a 150-es kriptopénzrendszer a testtevékenységnek a hash-algoritmus alkalmazása előtt generált és a 130-as felhasználói eszközről származó testtevékenység hash-jával továbbított adatait újra átmásolja (520. művelet), majd az újra átmásolt adatokat összehasonlítja a testtevékenységnek a 130-as felhasználói eszközről kapott hash-jával (530. művelet). Ha az újrafeldolgozott adatok megegyeznek a 130-as felhasználói eszköztől kapott testtevékenység hash-jával, a 150-es kriptopénzrendszer a 350-es művelethez lép. Ha azonban az 510. művelet során megállapítást nyer, hogy a testtevékenység adatainak hash-ja kívül esik a céltartományon, vagy nem tartalmazza a 150 kriptopénzrendszer által meghatározott kívánatos mintát, vagy ha az 530. művelet során megállapítást nyer, hogy az újrafelhasznált adatok nem egyeznek a testtevékenység hash-jával, akkor a 310. vagy 320. művelet folytatható.

[0049] A 350. műveletben, ha a 130. felhasználói eszközről továbbított testaktivitási adatok megfelelnek a 150. kriptopénzrendszer által meghatározott egy vagy több feltételnek, a 150. kriptopénzrendszer kriptopénzt ad a 145. felhasználónak. A 150 kriptopénzrendszer például a felhasználó 145 számára a felhasználó 145 által elvégzett feladatnak megfelelő mennyiségű kriptopénzt ítél oda. Ezenkívül a 150 kriptopénzrendszer kriptopénzt adhat a 110 feladatkiszolgáló tulajdonosának vagy üzemeltetőjének jutalomként a szolgáltatások nyújtásáért, például keresőmotorok, chatbotok, alkalmazások vagy weboldalak, a felhasználóknak fizetős tartalmakhoz (pl. videó- és hangstreaming vagy elektromos könyvek) való ingyenes hozzáférés biztosítása, vagy információk vagy adatok megosztása a felhasználókkal.

[0050] Például a blokklánc kriptopénz rendszerben a 340. műveletben a 2. ábra 210. számítástechnikai erőforrásai közül legalább az egyik ellenőrzi, hogy a 145. felhasználó testtevékenységi adatainak hash-ja érvényes-e. A 350. műveletben, ha a 340. műveletben a felhasználó 145 testaktivitási adatainak hash-ja érvényes, a 2. ábra 210. számítási erőforrása egy új blokkot adhat hozzá a blokklánchoz. Az új blokk tartalmazhatja a felhasználó címéhez rendelt kriptopénzegységek számát. Az új blokkláncot a hozzáadott további blokkal a 150 kriptopénzhálózatban szétküldik. A 340. és 350. műveletet végrehajtó 210. számítási erőforrás szintén jutalmazható tranzakciós díjakkal és/vagy kriptopénzzel.

[0051] Az 5. ábra az 500 blokkláncot és az 500 blokklánc két két példaként szolgáló blokkját (510, 520) ábrázolja a jelen bejelentésben leírt minta szerint. Általában "blokklánc" alatt olyan adatstruktúrát kell érteni, amely blokkok sorozatából áll, ahol minden egyes blokk egy vagy több tranzakciónak megfelelő adatokat tartalmaz, amelyek összekapcsoló adatokkal, például egy közvetlenül megelőző blokk hash-jával együtt kerülnek hash-olásra. A jelen bejelentés egyik megvalósításában a tranzakció lehet a 145. felhasználó által végrehajtott feladat. A lánc ezután felhasználható egy főkönyv létrehozására, amely tipikusan egy csak függelékkel rendelkező adatbázis. Miután az adatokat beírták a lánc egy blokkjába, a bejegyzés lényegében megcáfolhatatlan, mivel az adatok bármilyen meghamisítása tükröződne a lánc hash-számításokban, és így könnyen felismerhető.

[0052] Az 500-as blokklánc megjelenítheti a nyilvánosan terjeszthető tranzakciós főkönyvet, például a 2. ábra 230-as főkönyvét, és több blokkot tartalmazhat. Az egyes blokkok, például az 510. blokk és az 520. blokk tartalmazhatnak a legutóbbi tranzakciókra vonatkozó adatokat. Például a 145. felhasználó által végrehajtott feladatot és a 145. felhasználónak odaítélt kriptopénzegységek számát, és/vagy tartalmi összekapcsolási adatokat, amelyek egy 520. blokkot egy korábbi 510. blokkal kapcsolnak össze, valamint a munka bizonyítására szolgáló adatokat, például a testtevékenység validált hash-ját, amelyek biztosítják, hogy a blokklánc 500 állapota érvényes, és a nyilvántartó rendszer többsége által jóváhagyott/ellenőrzött. Az 500 blokklánc 520 blokkjának példaértékű megvalósításai tartalmazhatnak egy aktuális hash-t, egy előző blokk 510 korábbi hash-t, tranzakciót. Az előző hash a közvetlenül megelőző blokk hash-ja, ami biztosítja, hogy minden blokk megváltoztathatatlanul kötődik az előző blokkhoz. Az előző, 510-es blokk hash-ja szerepelhet az 520-as blokkban, ezáltal az 520-as blokkot az előző, 510-es blokkhoz kapcsolja.

[0053] A tranzakciós információk nem módosíthatók anélkül, hogy a 210-es számítási erőforrások közül legalább az egyik ne venné észre, így az 500-as blokklánc megbízhatóan ellenőrizheti az 500-as blokkláncon zajló tranzakciókat.

[0054] Egyes változatokban a testaktivitási adatokhoz vektorok vagy beágyazások használhatóak. A 7. ábra a vektorokat (vagy beágyazást) használó, számítógéppel megvalósított módszer egy páldájának a folyamatábráját mutatja. Amint azt a 3. ábra tekintetében fentebb részletesen leírtuk, a 110 feladatkiszolgáló vagy a 150 kriptopénzrendszer/hálózat, például a 210 központi kriptopénzszerver vagy számítási erőforrás (vagy csomópont) 310 műveletet végezhet, ahol egy vagy több feladatot kínálnak a 130 felhasználói eszköznek a 120 kommunikációs hálózaton keresztül, és a 140 érzékelő 320 műveletet végezhet, ahol a 140 érzékelő érzékeli vagy méri a 145 felhasználó testaktivitását. A 140-es érzékelő (vagy a 130-as felhasználói eszköz) a testaktivitás adatait kép, hullámok, jelek, számok, karakterek, karakterláncok vagy bármely más, a testaktivitást reprezentálni képes forma formájában generálhatja.

felhasználói eszköz) által generált testaktivitás adataiból egy vagy több vektort (vagy beágyazást), például gördülőpontos számok tömbjét állítja elő. A 130. felhasználói eszközben vagy a 130. felhasználói eszközzel a 120. kommunikációs hálózaton keresztül kommunikatív módon összekapcsolt bármely eszközben, kiszolgálóban, rendszerben vagy hálózatban tárolt algoritmus a 140. érzékelő (vagy a 130. felhasználói eszköz) által generált testaktivitás adatait egy vagy több vektorba transzformálhatja. Például az fMRI szkenner által generált agyi kép betáplálható egy számítógépes látás gépi tanulási algoritmusba, így különösen de nem kizárólagosan egy konvolúciós neuronhálózatba, és a gépi tanulási algoritmus az agyi kép egy vagy több voxeléből egy vagy több vektort generálhat. Egyes alkalmazásokban egyetlen vektor generálható a 710. műveletben. Más megoldási módokban vektorok sorozata állítható elő időbeli mintavételezéssel, amikor a 145. felhasználó a feladat(ok)at végzi. A testaktivitás adatai (pl. az agyi kép voxelei) és/vagy a vektorok (vagy beágyazások) létrehozhatnak egy " proof of work"-t, és továbbíthatók a 150-es kriptopénzrendszer/hálózat felé.

[0056] Ezenkívül a vektorok opcionálisan tartalmazhatnak egy vagy több, a feladat(ok)hoz kapcsolódó vektort, például, de nem kizárólagosan, a felhasználó 145 által használt keresőkifejezéseket vagy a felhasználó 145 által megtekintett azonosított hirdetéseket.

[0057] A 720. műveletben a 710. műveletben generált vektor(ok) egy titkosítási algoritmus, például egy hashing algoritmus vagy függvény segítségével titkosított kimenetté alakíthatók, ahogyan azt fentebb a 4. ábra 420. művelete kapcsán kifejtettük. Például a vektor(ok) bájtokként hash-olható(k) hash-algoritmussal, például Secure Hash Algorithm (SHA)-l, SHA-256, SHA-384, SHA-512 és Message Digest (MD)-5 algoritmussal.

[0058] A 720. művelet azonban opcionális. Bizonyos megvalósításokban a 130 felhasználói eszköz a 710. műveletben előállított testtevékenység vektor(ok)at titkosítás vagy hashelés nélkül is továbbíthatja a 150 kriptopénzrendszerhez.

[0059] A 730. műveletben a 150. kriptopénzrendszer a 130. felhasználói eszköztől megkapja a 145. felhasználó testaktivitásának adatait (pl. egy agyi kép voxelei) és/vagy a 145. felhasználó testaktivitásának vektorát (vagy hash-jét).

[0060] A 740. műveletben a 150-es kriptopénzrendszer ellenőrzi, hogy a 130-as felhasználói eszközről kapott vektor(ok) rendelkeznek-e a 150-es kriptopénzrendszer/hálózat által beállított egy vagy több matematikai tulajdonsággal. Például a 150 kriptopénzrendszer meghatározhatja, hogy a testtevékenység vektor(ok) hasonlóságot (vagy kapcsolatot) mutatnak-e a 150 kriptopénzrendszer algoritmusa által meghatározott legitim vektorral (vagy alapvektorral). A hasonlóság mérhető vagy kiszámítható például, de nem kizárólagosan, a koszinusz hasonlóság, az euklideszi távolság, a Manhattan-távolság, a Minkowski-távolság és a Jaccard-hasonlóság segítségével. A legitim vektor meghatározható azon feltételezés alapján, hogy az azonos feladatot végző személyek testtevékenységeinek vektorai bizonyos fokú hasonlóságot mutatnak. A 150-es kriptopénzrendszer, például a 2. ábra 210-es központi kriptopénzszerver/hálózat vagy számítási erőforrás (vagy csomópont) 210, dönthet a legitim vektorról és a hasonlóságról. Például a bányászok, mint a 2. ábra 210. számítástechnikai erőforrása (vagy csomópontja) 210, megoszthatják a testtevékenységek vektorait tartalmazó, például, de nem kizárólagosan, bizonyított munkájukat a 150. kriptopénzhálózattal, és a bizonyított munka átlagának kiszámításával (pl. a vektorok középpontja vagy súlyozott átlaga és egy standard eltérés) dönthetnek a legitim vektorokról és a hasonlóságról.

[0061] Ha a 130-as felhasználói eszköztől kapott vektor(ok) rendelkezik(nek) a 150-es kriptopénzrendszer/hálózat által meghatározott matematikai tulajdonság(ok)kal, a 150-es kriptopénzrendszer/hálózat újra átdolgozza a 130-as felhasználói eszközről továbbított testaktivitási adatokat (750. művelet), majd az újra átdolgozott kimenetet összehasonlítja a 130-as felhasználói eszköztől kapott vektorokkal (vagy a hash-sel) (760. művelet). Például a 2. ábra 210. számítógépes erőforrása (vagy csomópontja) a 130. felhasználói eszközről továbbított fMRI-voxeleket újrakeverheti egy vektorba, majd az újrakevert vektort összehasonlíthatja a 130. felhasználói eszközről kapott vektorral, hogy ellenőrizze, hogy a testaktivitási adatok emberi, nem pedig véletlenszerű számítógépes generált adatok alapján keletkeztek. Ha a 740. műveletben megállapítást nyer, hogy a 130-as felhasználói eszközről kapott vektor(ok) nem felel(nek) meg a 150-es kriptopénzrendszer/hálózat által meghatározott matematikai tulajdonság(ok)nak, vagy ha a 760. műveletben megállapítást nyer, hogy az újrafeldolgozott kimenet nem egyezik a 130-as felhasználói eszközről kapott vektor(ok)kal (vagy a hash-sel), akkor a 310. vagy 320. művelet folytatható.

[0062] Ha az újra feldolgozott kimenet megegyezik a 130-as felhasználói eszköztől kapott vektor(ok)kal (vagy a hash-sel), a 150-es kriptopénzrendszer/hálózat kriptopénzt ad a 145-ös felhasználónak, ahogyan azt a 350-es művelet kapcsán fentebb részletesen leírtuk. Például a blokklánc kriptopénzrendszerben egy bányász, mint a 210. ábrán látható 210. számítási erőforrások (vagy csomópontok) egyike a 2. ábrán, amely elvégezte a testaktivitási adatok érvényesítését, hozzáadhat egy új blokkot, amely tartalmazza a testaktivitás adatait, a vektor(oka)t (vagy a hash-t) és/vagy a felhasználó címéhez rendelt kriptopénzegységek számát, a blokklánchoz, az új blokkláncot az új blokkal a 150 kriptopénzhálózat környezetében továbbítja, és tranzakciós díjakkal és/vagy kriptopénzzel jutalmazhatja.

[0063] A 8. ábra egy olyan számítógép vagy feldolgozórendszer vázlatos ábráját mutatja be, amely a jelen bejelentés egyik lehetséges megvalósításában az itt leírt rendszerek, módszerek és számítógépes programtermékek bármelyikét, például a 110-es feladatkiszolgálót, a 130-as felhasználói eszközt, a 150-es kriptopénzrendszert és a 210-es számítási erőforrásokat tudja alkalmazni. A számítógépes rendszer csak egy példa egy alkalmas adatfeldolgozó rendszerre, és nem célja, hogy bármilyen jellegű megkötést tegyen az itt leírt módszertan megvalósításainak felhasználási körére vagy funkcionalitására vonatkozóan. A bemutatott folyamatrendszer számos más általános célú vagy speciális célú számítástechnikai rendszerkörnyezettel vagy konfigurációval is működőképes lehet. A jól ismert számítástechnikai rendszerek, környezetek és/vagy konfigurációk, amelyek alkalmasak lehetnek a 8. ábrán bemutatott feldolgozási rendszerrel való használatra, lehetnek például, de nem kizárólagosan, személyi számítógépes rendszerek, szerver számítógépes rendszerek, thin kliensek, thick kliensek, kézi vagy laptop eszközök, többprocesszoros rendszerek, mikroprocesszoros rendszerek, digiboxok, programozható fogyasztói elektronika, hálózati PC-k, miniszámítógépes rendszerek, nagyszámítógépes rendszerek és elosztott felhőalapú számítástechnikai környezetek, amelyek a fenti rendszerek vagy eszközök bármelyikét tartalmazzák, és hasonlók.

[0064] A számítógépes rendszer a számítógépes rendszer által végrehajtott, számítógépes rendszer által futtatható utasítások, például programmodulok általános kontextusában írható le. Általánosságban a programmodulok tartalmazhatnak rutinokat, programokat, objektumokat, komponenseket, logikát, adatstruktúrákat és így tovább, amelyek bizonyos feladatokat hajtanak végre vagy bizonyos absztrakt adattípusokat valósítanak meg. A számítógépes rendszer alkalmazható elosztott felhőalapú számítástechnikai környezetben, ahol a feladatokat távoli feldolgozóeszközök végzik, amelyek kommunikációs hálózaton keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Az elosztott felhőalapú számítástechnikai környezetben a programmodulok mind helyi, mind távoli számítógépes rendszer tárolóeszközökön, beleértve a memóriatároló eszközöket is, elhelyezhetők.

[0065] A 800-as számítógépes rendszer összetevői magukban foglalhatnak többek között egy vagy több processzort vagy feldolgozóegységet 810, 820-as rendszermemóriát és 830-as buszokat, amelyek összekapcsolják a különböző rendszerkomponenseket, beleértve a 820-as rendszermemóriát a 810-es processzorral. A processzor 810 tartalmazhat olyan szoftvermodult 815, amely az itt leírt módszereket hajtja végre. A modul 815 programozható a processzor 810 integrált áramköreibe, vagy betölthető a 820-as memóriából, a 840-es tárolóeszközről vagy a 850-es hálózatról, illetve ezek kombinációjából.

[0066] A 830-as sáv jelenthet egy vagy több sávos struktúrát, beleértve a tároló sávot vagy memóriavezérlőt, perifériás sávot, gyorsított grafikus portot és processzort vagy helyi sávot, amely a különböző sávos architektúrák bármelyikét használja. Példaként, de nem korlátozó jelleggel, az ilyen architektúrák közé tartozik az ISA (Industry Standard Architecture) szabványos struktúra sáv, az MCA (Micro Channel Architecture) sáv, az EISA (Enhanced ISA) sáv, a VESA (Video Electronics Standards Association) helyi sáv és a PCI (Peripheral Component Interconnects) sáv.

[0067] A 800-as számítógépes rendszer különféle számítógépes rendszerrel olvasható adathordozókat tartalmazhat. Ilyen adathordozó lehet bármilyen elérhető adathordozó, amely a számítógépes rendszer által hozzáférhető, és tartalmazhat mobilis és nem mobilis adathordozókat, felejtő és nem felejtő adathordozókat egyaránt.

[0068] A 820-as rendszermemória tartalmazhat a számítógépes rendszer olvasható médiát nem felejtő memória formájában, például tetszőleges hozzáférésű memória (RAM) és/vagy gyorsítótár-memória vagy más. A 800-as számítógépes rendszer tartalmazhat továbbá más eltávolítható/nem eltávolítható felejtő/nem felejtő számítógépes rendszer tároló médiumokat. Csak példaként említve, a 840-es tárolóeszköz nem eltávolítható, nem illeszthető mágneses adathordozóról (pl. "merevlemez") való olvasásra és arra való írásra is alkalmas lehet. Bár nem látható, de biztosítható mágneses lemezmeghajtó egy cserélhető, nem-mozgatható mágneses lemezről való olvasásra és írásra (pl. "floppy lemez"), valamint egy optikai lemezmeghajtó egy cserélhető, nem-felejtő optikai lemezről, például CD-ROM-ról, DVD-ROM-ról vagy más optikai adathordozóról való olvasásra vagy írásra. Ilyen esetekben mindegyik csatlakoztatható a 630-as sávhoz egy vagy több adathordozó-interfészen keresztül.

[0069] A 800-as számítógépes rendszer kommunikálhat egy vagy több külső eszközzel 860 is, mint például egy billentyűzet, egy mutatóeszköz, egy kijelző 870 stb.; egy vagy több olyan eszközzel, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a számítógépes rendszerrel való interakciót; és/vagy bármilyen eszközzel (pl. hálózati kártya, modem stb.), amely lehetővé teszi a számítógépes rendszer számára, hogy egy vagy több más számítástechnikai eszközzel kommunikáljon. Az ilyen kommunikáció történhet a 880-as bemeneti/kimeneti (I/O) interfészeken keresztül.

[0070] A 800-as számítógépes rendszer még mindig kommunikálhat egy vagy több hálózattal 850, például egy helyi hálózattal (LAN), egy általános nagy kiterjedésű hálózattal (WAN) és/vagy egy nyilvános hálózattal (pl. az Internettel) a 855-ös hálózati adapteren keresztül. Az ábrázolás szerint a 855 hálózati adapter a 830-as sávon keresztül kommunikál a számítógépes rendszer többi komponensével. Értelemszerűen, bár nem látható, más hardver- és/vagy szoftverkomponensek is használhatók a számítógépes rendszerrel együtt. Ilyenek például, de nem kizárólagosan: mikrokód, eszközmeghajtók, redundáns feldolgozóegységek, külső lemezmeghajtó tömbök, RAID-rendszerek, szalagos meghajtók és adatarchiváló tárolórendszerek stb.

[0071] A szakavatott szakemberek számára felismerhető, hogy a jelen bejelentés egyes aspektusai rendszer, módszer vagy számítógépes programtermék formájában is megvalósíthatók. Ennek megfelelően a jelen bejelentés egyes aspektusai megvalósulhatnak teljesen hardveres megvalósítás, teljesen szoftveres megvalósítás (beleértve a firmware-t, rezidens szoftvert, mikrokódot stb.) vagy szoftveres és hardveres aspektusokat kombináló megvalósítás formájában, amelyekre itt általában "áramkör", "modul" vagy "rendszer" néven lehet hivatkozni. Továbbá, a jelen bejelentés elemei egy vagy több, számítógéppel olvasható adathordozó(k)ban megtestesült számítógépes programtermék formájában is megjelenhetnek, amelyen számítógéppel olvasható programkód van megtestesítve.

[0072] Egy vagy több számítógéppel olvasható adathordozó(k) bármilyen kombinációja felhasználható. A számítógéppel olvasható adathordozó lehet számítógéppel olvasható jelhordozó vagy számítógéppel olvasható adathordozó. A számítógéppel olvasható adathordozó lehet például, de nem kizárólagosan, elektronikus, mágneses, optikai, elektromágneses, infravörös vagy félvezető rendszer, készülék vagy eszköz, vagy az előbbiek bármely alkalmas kombinációja. A számítógéppel olvasható adathordozó konkrétabb példái (a lista nem teljes) a következők lehetnek: hordozható számítógépes lemez, merevlemez, véletlen hozzáférésű memória (RAM), csak olvasható memória (ROM), törölhető programozható csak olvasható memória (EPROM vagy Flash memória), hordozható kompaktlemezes csak olvasható memória (CD-ROM), optikai tárolóeszköz, mágneses tárolóeszköz, vagy az előbbiek bármely megfelelő kombinációja. E dokumentum összefüggésében a számítógéppel olvasható adathordozó bármilyen kézzelfogható adathordozó lehet, amely tartalmazhat vagy tárolhat egy programot, amelyet egy utasításvégrehajtó rendszer, készülék vagy eszköz által vagy azzal kapcsolatban használnak.

[0073] A számítógéppel olvasható adathordozó tartalmazhat egy olyan továbbított adatjelet, amelyben számítógéppel olvasható programkód van megtestesítve, például alapsávban vagy egy jelhordozó hullám részeként. Az ilyen továbbított jel a legkülönbözőbb formák bármelyikét öltheti, beleértve, de nem kizárólagosan, az elektromágneses, optikai vagy ezek bármely alkalmas kombinációját. A számítógéppel olvasható jeladó lehet bármilyen számítógéppel olvasható médium, amely nem minősül számítógéppel olvasható adathordozónak, és amely képes kommunikálni, továbbítani vagy szállítani egy programot egy utasításvégrehajtó rendszer, készülék vagy eszköz által vagy azzal kapcsolatban történő használatra.

[0074] A számítógéppel olvasható adathordozón megtestesített programkód bármilyen megfelelő adathordozó segítségével továbbítható, beleértve, de nem kizárólagosan, a vezeték nélküli, vezetékes, optikai kábel, rádiófrekvenciás stb. adathordozót, vagy az előbbiek bármely alkalmas kombinációját.

[0075] A jelen találmány szempontjainak műveleteit végrehajtó számítógépes programkód egy vagy több programozási nyelv bármely kombinációjával írható, beleértve egy objektumorientált programozási nyelvet, mint a Java, Smalltalk, C++ vagy hasonló, és hagyományos procedurális programozási nyelveket, mint a "C" programozási nyelv vagy hasonló programozási nyelvek, egy szkriptnyelv, mint a Perl, VBS vagy hasonló nyelvek, és/vagy funkcionális nyelvek, mint a Lisp és ML és logikai orientált nyelvek, mint a Prolog. A programkód teljes egészében a felhasználó számítógépén, részben a felhasználó számítógépén, önálló szoftvercsomagként, részben a felhasználó számítógépén és részben egy távoli számítógépen, vagy teljes egészében a távoli számítógépen vagy szerveren futhat. Az utóbbi forgatókönyvben a távoli számítógép bármilyen típusú hálózaton keresztül csatlakozhat a felhasználó számítógépéhez, beleértve a helyi hálózatot (LAN) vagy a nagy kiterjedésű hálózatot (WAN), vagy a kapcsolat létrejöhet egy külső számítógéppel (például az interneten keresztül, egy internetszolgáltató segítségével).

[0076] A jelen közzététel szempontjait a jelen közzététel egyes megvalósításai szerinti módszerek, készülékek (rendszerek) és számítógépes programtermékek folyamatábrás illusztrációira és/vagy blokkdiagramjaira való hivatkozással ismertetjük. Magától értetődik, hogy az egyes folyamatábrák és/vagy blokkdiagramok egyes blokkjai, valamint a folyamatábrák és/vagy blokkdiagramok blokkjainak kombinációi számítógépes programutasításokkal megvalósíthatók. Ezeket a számítógépes programutasításokat egy általános célú számítógép, speciális célú számítógép vagy más programozható adatfeldolgozó készülék processzorának lehet biztosítani egy gép előállítása érdekében, oly módon, hogy az utasítások, amelyek a számítógép vagy más programozható adatfeldolgozó készülék processzorán keresztül hajtódnak végre, olyan eszközöket hoznak létre, amelyek az áramlási diagram és/vagy blokkdiagram blokkjában vagy blokkjaiban meghatározott funkciókat/cselekvéseket valósítják meg.

[0077] Ezek a számítógépes programutasítások tárolhatók egy olyan számítógépen olvasható adathordozón is, amely képes egy számítógépet, más programozható adatfeldolgozó készüléket vagy más eszközöket egy adott módon történő működésre utasítani, oly módon, hogy a számítógépen olvasható adathordozón tárolt utasítások egy olyan terméket állítanak elő, amely olyan utasításokat tartalmaz, amelyek a folyamatábrában és/vagy a blokkdiagram blokkjában vagy blokkjaiban meghatározott funkciót/cselekményt valósítanak meg.

[0078] A számítógépes programutasítások számítógépre, más programozható adatfeldolgozó készülékre vagy más eszközökre is feltölthetők, annak érdekében, hogy a számítógépen, más programozható készüléken vagy más eszközökön műveleti lépések sorozatát hajtsák végre egy számítógépen megvalósított folyamat előállítása érdekében, oly módon, hogy a számítógépen vagy más programozható készüléken végrehajtott utasítások olyan folyamatokat biztosítsanak, amelyek az folyamatábrában és/vagy a blokkdiagram blokkjában vagy blokkjaiban meghatározott funkciókat/cselekményeket valósítanak meg. [0079] Az egyes rajzokon látható folyamatábrák és blokkdiagramok a jelen találmány különböző megvalósításai szerinti rendszerek, módszerek és számítógépes programtermékek lehetséges megvalósításainak architektúráját, funkcionalitását és működését szemléltetik. Ebben a tekintetben az egyes blokkok a folyamatábrákon vagy blokkdiagramokon egy-egy modult, szegmenst vagy kódrészt ábrázolhatnak, amely egy vagy több futtatható utasítást tartalmaz a megadott logikai funkció(k) megvalósítására. Azt is meg kell jegyezni, hogy néhány alternatív megvalósításban a blokkban feltüntetett funkciók az ábrákon feltüntetett sorrendtől eltérő sorrendben is előfordulhatnak. Például két egymás után látható blokkot valójában lényegében egyidejűleg is végre lehet hajtani, vagy a blokkok néha fordított sorrendben is végrehajthatók, az érintett funkciótól függően. Megjegyzendő továbbá, hogy a blokkdiagramok és/vagy folyamatábrák ábrázolásának minden egyes blokkja, valamint a blokkdiagramok és/vagy folyamatábrák ábrázolásában szereplő blokkok kombinációi megvalósíthatók a meghatározott funkciókat vagy műveleteket végrehajtó speciális célú hardveralapú rendszerekkel, vagy speciális célú hardver és számítógépes utasítások kombinációival.

[0080] A számítógépes programtermék tartalmazhat minden olyan vonatkozó jellemzőt, amely lehetővé teszi az itt leírt módszertan megvalósítását, és amely - egy számítógépes rendszerbe betöltve - képes a metodikák végrehajtására. Számítógépes program, szoftverprogram, program vagy szoftver jelen kontextusban olyan utasításkészlet bármilyen nyelven, kódban vagy jelölésmódban történő kifejezése, amelynek célja, hogy egy információfeldolgozási képességgel rendelkező rendszert egy adott funkció végrehajtására késztessen, akár közvetlenül, akár az alábbiak valamelyike vagy mindkettő után: (a) más nyelvre, kódra vagy jelölésre történő átalakítás; és/vagy b) más anyagi formában történő reprodukálás.

[0081] Az itt használt terminológia csak az egyes megvalósítások leírását szolgálja, és nem a találmányt korlátozó célokat szolgál. Az itt használt "egy"és "a" egyes számban szereplő formák a többes számban szereplő formákat is magukban foglalják, kivéve, ha a szövegkörnyezetből egyértelműen más következik. Emellett értelemszerűen a "magában foglalja" és/vagy "magában foglalja" kifejezések a jelen leírásban való használat során a megadott jellemzők, egész számok, lépések, műveletek, elemek és/vagy összetevők jelenlétét fejezik ki, de nem zárják ki egy vagy több más jellemző, egész szám, lépés, művelet, elem, összetevő és/vagy ezek csoportjának jelenlétét vagy hozzáadását.

[0082] Az alábbi állításokban szereplő valamennyi eszköz vagy lépés plusz funkcióelem megfelelő szerkezete, anyaga, művelete és egyenértékűsége, ha van ilyen, úgy értendő, hogy magában foglalja a funkció elvégzésére szolgáló bármely szerkezetet, anyagot vagy műveletet más igényelt elemekkel kombinálva, a kifejezetten igényelt módon. A jelen találmány leírása szemléltetés és leírás céljából került bemutatásra, de nem célja, hogy kimerítő legyen, vagy a találmányra a közölt formában korlátozódjon. Számos módosítás és variáció nyilvánvaló lesz a szakmában jártasak számára anélkül, hogy a találmány hatályától és szellemétől eltérne. A megvalósítást azért választottuk ki és ismertettük, hogy a találmány elveit és gyakorlati alkalmazását a legjobban megmagyarázzuk, és hogy a szakmában jártas személyek számára lehetővé tegyük, hogy a találmányt különböző megvalósítások esetén, különböző módosításokkal, a tervezett konkrét felhasználásnak megfelelő módon megértsék.

[0083] A jelen bejelentés különböző aspektusai számítógépen vagy gépen használható vagy olvasható adathordozón megtestesülő program, szoftver vagy számítógépes utasítás formájában is megvalósíthatók, amely a számítógépen, processzoron és/vagy gépen történő végrehajtáskor a számítógépet vagy gépet az eljárás lépéseinek végrehajtására készteti. Ugyancsak rendelkezésre áll egy gép által olvasható programtároló eszköz, amely kézzelfoghatóan megtestesíti a gép által végrehajtható utasításokból álló programot a jelen közzétételben leírt különböző funkciók és módszerek végrehajtására.

[0084] A jelen közzététel rendszere és módszere megvalósítható és futtatható általános célú számítógépen vagy speciális célú számítógépes rendszeren. A jelen alkalmazásban alkalmazott "számítógépes rendszer" és "számítógépes hálózat" kifejezések a helyhez kötött és/vagy hordozható számítógépes hardver, szoftver, perifériák és tárolóeszközök különféle kombinációit foglalják magukban. A számítógépes rendszer tartalmazhat több olyan egyedi komponenst, amelyek hálózatba vannak kapcsolva vagy más módon összekapcsolva, hogy együtt dolgozzanak, vagy tartalmazhat egy vagy több önálló komponenst. A jelen alkalmazás számítógépes rendszerének hardver- és szoftverkomponensei tartalmazhatnak és tartalmazhatnak olyan helyhez kötött és hordozható eszközöket, mint például asztali számítógép, laptop és/vagy szerver. A modul lehet egy eszköz, szoftver, program vagy rendszer olyan összetevője, amely valamilyen "funkcionalitást" valósít meg, amely szoftver, hardver, firmware, elektronikus áramkör vagy stb. formájában testesülhet meg.

[0085] Bár a jelen találmány konkrét megvalósításának leírása megtörtént, a szakmában jártasak számára érthető, hogy léteznek más olyan megvalósítások is, amelyek egyenértékűek a leírt megvalósításokkal. Ennek megfelelően értendő, hogy a találmányt nem korlátozzák a bemutatott konkrét megvalósítások, hanem csak a mellékelt igénypontok terjedelme.

FOGALMAK

[0086] 1. koncepció. Kriptopénzrendszer, amely magában foglalja: egy vagy több processzort; és olyan futtatható utasításokat tároló memóriát, amelyek, ha az egy vagy több processzor végrehajtja őket, úgy konfigurálják a kriptopénzrendszert, hogy: kommunikáljon egy felhasználó eszközével; fogadja a testaktivitási adatokat, amelyeket a felhasználó testaktivitása alapján generáltak, ahol a testaktivitást a felhasználó eszközével kommunikatív módon összekapcsolt vagy abban található érzékelő érzékeli; igazolja, hogy a felhasználó testaktivitási adatai megfelelnek-e a kriptopénzrendszer által meghatározott egy vagy több feltételnek; és fizessen kriptopénzt annak a felhasználónak, akinek a testaktivitási adatait igazolták.

[0087] 2. koncepció. Az előző és/vagy az azt követő bármelyik Koncepció(k) rendszere, ahol az érzékelő által érzékelt testaktivitás a felhasználó által kibocsátott testsugárzás, testfolyadék-áramlás, agyhullám, pulzusszám vagy testhősugárzás legalább egyikét tartalmazza.

[0088] 3. koncepció. Az előző és/vagy az azt követő bármelyik Koncepció(k) rendszere, ahol az egy vagy több feltétel beállítása a felhasználó készülékének adott feladathoz kapcsolódó emberi testaktivitás mennyisége alapján történik.

[0089] 4. koncepció. Bármelyik előző és/vagy azt követő Koncepció szerinti rendszer, ahol a feltételek közül az egyik vagy mindegyik magában foglalja azt a követelményt, amely szerint a testaktivitási adatoknak azt kell bizonyítania, hogy a felhasználó végrehajtotta azt a feladatot, amelyet számára az eszköze kiadott.

[0090] 5. koncepció. Az előző és/vagy az azt követő bármelyik Koncepció(k) rendszere, ahol a testaktivitási adatokat egy olyan hash-algoritmus segítségével generálják, amely az emberi testaktivitást kódolási kimenetté alakítja, és a generált testaktivitási adatok a felhasználó érzékelt testaktivitásának hash-ját tartalmazzák.

[0091] 6. koncepció. Az előző és/vagy az azt követő bármelyik Koncepció(k) rendszere, ahol a testaktivitási adatok egy vagy több, az érzékelő által érzékelt testaktivitásból előállított vektort tartalmaznak.

[0092] 7. koncepció. Az előző és/vagy az azt követő bármelyik Koncepció(k) rendszere, ahol az egy vagy több feltétel magában foglalja azt a feltételt, hogy a testaktivitás hash-ja ismétlődő mintákat vagy a kriptovaluta rendszer által meghatározott matematikai tulajdonságot tartalmaz.

[0093] 8. koncepció. Az előző és/vagy az azt követő bármelyik Koncepció(k) rendszere, ahol a kriptopénzrendszer a kriptopénzt úgy ítéli oda a felhasználónak, hogy a megítélt kriptopénzhez egy blokkot generál, és a blokkot hozzáadja a kriptopénzrendszerben tárolt blokklánchoz.

[0094] 9. koncepció. Az előző és/vagy az azt követő Koncepció(k) bármelyikének rendszere, ahol a blokk olyan adatokat tartalmaz, amelyek a következőket tartalmazzák: a felhasználó eszközének adott feladat; a megítélt kriptopénzre vonatkozó információ; a testtevékenységhez kapcsolódó hash; és egy korábbi blokk hash-ja.

[0095] 10. koncepció. Az előző és/vagy az azt követő bármelyik Koncepció(k) rendszere, ahol a felhasználó eszközének biztosított feladat egy tesztet tartalmaz annak ellenőrzésére, hogy az eszköz felhasználója ember-e vagy sem.

[0096] 11. koncepció. Az előző és/vagy az azt követő bármelyik koncepció(k) rendszere, ahol a kriptopénzrendszer úgy van konfigurálva, hogy: a felhasználó eszközétől fogadja a testtevékenységnek a hash-algoritmus alkalmazása előtt generált adatait és a testtevékenység hash-ját; ismételten összeveti a testtevékenység adatait; és összehasonlítja az ismételten összevetett adatokat a testtevékenységnek a felhasználó eszközétől kapott hash-jával a testtevékenység adatainak ellenőrzése érdekében.

[0097] 12. koncepció. Számítógéppel megvalósított módszer, amely magában foglalja: egy felhasználó hálózathoz kapcsolt eszköze által egy feladat fogadása a hálózaton keresztül; a felhasználó eszközéhez kommunikatív módon kapcsolt vagy abban található érzékelő által a felhasználó testaktivitásának érzékelése; a felhasználó érzékelt testaktivitási adatainak generálása a felhasználó érzékelt testaktivitása alapján; a felhasználó eszközéhez kommunikatív módon kapcsolt kriptopénzrendszer által annak ellenőrzése, hogy a testaktivitási adatok megfelelnek-e a kriptopénzrendszer által meghatározott egy vagy több feltételnek; és kriptopénz odaítélése a kriptopénzrendszer által annak a felhasználónak, akinek a testaktivitási adatait ellenőrzik.

[0098] 13. koncepció. Az előző és/vagy az azt követő bármelyik Koncepció(k) módszere, ahol az érzékelő által érzékelt testaktivitás a felhasználó által kibocsátott testsugárzás, testfolyadék-áramlás, agyhullám, pulzusszám vagy testhősugárzás legalább egyikét tartalmazza.

[00100] 15. koncepció. Az előző és/vagy az azt követő bármelyik Koncepció(k) módszere, ahol annak ellenőrzése, hogy a testaktivitási adatok megfelelnek-e az egy vagy több feltételnek, annak meghatározását foglalja magában, hogy a testaktivitási adatok azt jelentik-e, hogy a felhasználó végrehajtja a felhasználó eszköze által kiadott feladatot.

[00101] 16. koncepció. Az előző és/vagy az azt követő bármelyik Koncepció(k) módszere, ahol annak ellenőrzése, hogy a testaktivitási adatok megfelelnek-e az egy vagy több feltételnek, annak meghatározását foglalja magában, hogy a testaktivitási adatok nagyobb mennyiséget jelentenek-e, mint a kriptopénzrendszer által meghatározott testaktivitás.

[00102] 17. koncepció. Az előző és/vagy az azt követő Koncepció(k) bármelyikének módszere, ahol a testaktivitási adatokat az emberi testaktivitást titkosítási kimenetté alakító hash-algoritmus segítségével generálják, és a generált testaktivitási adatok a felhasználó érzékelt testaktivitásának hash-ját tartalmazzák.

[00103] 18. koncepció. Az előző és/vagy az azt követő bármelyik Koncepció(k) módszere, ahol a testaktivitási adatok egy vagy több, az érzékelő által érzékelt testaktivitásból előállított vektort tartalmaznak.

[00104] 19. koncepció. Az előző és/vagy az azt követő bármelyik Koncepció(k) módszere, ahol annak ellenőrzése, hogy a testaktivitási adatok megfelelnek-e a kriptovaluta-rendszer által meghatározott egy vagy több feltételnek, annak meghatározását foglalja magában, hogy az érzékelt testaktivitás hash-ja tartalmaz-e ismétlődő mintákat vagy a kriptovaluta-rendszer által meghatározott matematikai tulajdonságot.

[00105] 20. koncepció. Az előző és/vagy az azt követő koncepció(k) bármelyikének módszere, ahol a kriptopénz odaítélése magában foglalja a kriptopénzrendszer által egy blokk generálását a megítélt kriptopénzhez, és a generált blokk hozzáadását a kriptopénzrendszerben tárolt blokklánchoz.

[00106] 21. koncepció. Az előző és/vagy az azt követő bármelyik Koncepció(k) módszere, ahol a blokk olyan adatokat tartalmaz, amelyek a következőket tartalmazzák: a felhasználó eszközének nyújtott feladat; a megítélt kriptopénzre vonatkozó információ; a testtevékenységhez kapcsolódó generált hash; és egy korábbi blokk hash-ja.

[00107] 22. koncepció. Az előző és/vagy az azt követő bármelyik Koncepció(k) módszere, ahol a feladat egy tesztet tartalmaz annak ellenőrzésére, hogy az eszköz felhasználója ember-e vagy sem.

[00108] 23. koncepció. Az előző és/vagy az azt követő koncepció(k) bármelyikének módszere, amely továbbá magában foglalja: a kriptovaluta-rendszer által a felhasználó eszközétől a testtevékenységnek a hash-algoritmus alkalmazása előtt generált adatait és a testtevékenység hash-ját; a kriptovaluta-rendszer által a testtevékenység adatainak újbóli átmásolása; és a kriptovaluta-rendszer által az újbóli átmásolt adatok összehasonlítása a testtevékenységnek a felhasználó eszközétől kapott hash-jával a testtevékenység adatainak ellenőrzése céljából.

[00109] 24. koncepció. Egy eszköz, amely a következőket tartalmazza: egy vagy több processzor, amely kommunikatív módon összekapcsolódik egy érzékelővel, az érzékelő úgy van konfigurálva, hogy érzékelje egy felhasználó testaktivitását; és egy memória, amely futtatható utasításokat tárol, amelyek, ha az egy vagy több processzor végrehajtja, az eszközt úgy konfigurálják, hogy: fogadjon egy feladatot; generáljon testaktivitási adatokat a felhasználó érzékelt testaktivitása alapján, ahol az érzékelt testaktivitás a fogadott feladathoz kapcsolódik; és továbbítsa a generált testaktivitási adatokat egy olyan rendszerhez vagy hálózathoz, amely a testaktivitási adatokat ellenőrzi a kriptopénz odaítélése érdekében.

[00110] 25. koncepció. Az előző és/vagy az azt követő bármelyik Koncepció(k) rendszere, ahol az érzékelő által érzékelt testaktivitás a felhasználó által kibocsátott testsugárzás, testfolyadék-áramlás, agyhullám, pulzusszám vagy testhősugárzás legalább egyikét tartalmazza.

[00112] 27. koncepció. Az előző és/vagy az azt követő bármelyik Koncepció(k) rendszere, ahol a testaktivitási adatok egy vagy több, az érzékelő által érzékelt testaktivitásból előállított vektort tartalmaznak.

[00113] 28. koncepció. Az előző és/vagy az azt követő koncepció(k) bármelyikének rendszere, ahol a testaktivitási adatokat az érzékelő által érzékelt testaktivitásból egy vagy több vektor előállításával és az egy vagy több vektor titkosításával állítják elő.

Kérelmek

1. Kriptopénzrendszer, amely magában foglalja:

egy vagy több processzort;

és olyan futtatható utasításokat tároló memóriát, amelyek az egy vagy több processzor által történő végrehajtás esetén a kriptopénzrendszert úgy konfigurálják, hogy:

kommunikáljon egy felhasználó eszközével;

testaktivitási adatok fogadása, amelyeket a felhasználó testaktivitása alapján generáltak, ahol a testaktivitást egy, a felhasználó eszközéhez kommunikatív módon csatlakoztatott vagy abban található érzékelő érzékeli;

annak ellenőrzése, hogy a felhasználó testaktivitási adatai megfelelnek-e a kriptopénzrendszer által meghatározott egy vagy több feltételnek; és kriptopénz odaítélése annak a felhasználónak, akinek a testaktivitási adatait ellenőrizték.

2. Az 1. pont szerinti rendszer, ahol az érzékelő által érzékelt testaktivitás a felhasználó által kibocsátott testsugárzás, testfolyadék-áramlás, agyhullám, pulzusszám vagy testhősugárzás közül legalább egyet tartalmaz.

3. Az 1. pont szerinti rendszer, amelyben az egy vagy több feltétel a felhasználó készülékének adott feladathoz kapcsolódó emberi testaktivitás mennyisége alapján kerül beállításra.

4. Az 1-3. pontok valamelyikének rendszere, ahol a testaktivitási adatokat az emberi testaktivitást titkosítási kimenetté alakító hash-algoritmus segítségével generálják, és a generált testaktivitási adatok a felhasználó érzékelt testaktivitásának hash-ját tartalmazzák.

5. Az 1-3. pontok valamelyikének rendszere, ahol a testaktivitási adatok egy vagy több, az érzékelő által érzékelt testaktivitásból előállított vektort tartalmaznak.

6. Az 1-3. pontok valamelyikének rendszere, ahol a kriptopénzrendszer a kriptopénzt a felhasználónak ítéli oda azáltal, hogy a kiosztott kriptopénzhez egy blokkot generál, és a blokkot hozzáadja a kriptopénzrendszerben tárolt blokklánchoz.

7. A 6. pont szerinti rendszer, ahol a blokk olyan adatokat tartalmaz, amelyek a következőket foglalják magukban: egy, a felhasználó eszközének megadott feladatot; a megítélt kriptopénzre vonatkozó információkat; a testtevékenységhez kapcsolódó hash; és egy korábbi blokk hash-ját.

8. A 3. pont szerinti rendszer, ahol a felhasználó eszközének biztosított feladat egy tesztet tartalmaz annak ellenőrzésére, hogy az eszköz felhasználója ember-e vagy sem.

9. A 4. pont szerinti rendszer, amelyben a kriptopénzrendszer úgy van konfigurálva, hogy: a felhasználó készülékétől fogadja a testaktivitás adatait, amelyeket a hash-algoritmus alkalmazása előtt generáltak, és a testaktivitás hash-ját; a testtevékenység adatainak újbóli elkódolása; és a testtevékenység adatainak ellenőrzése érdekében összehasonlítja az ismételten feldolgozott adatokat a testtevékenységnek a felhasználó eszközétől kapott hash-jával.

10. Számítógéppel megvalósított módszer, amely magában foglalja: egy felhasználó hálózathoz csatlakoztatott eszköze által egy feladat fogadása a hálózaton keresztül; a felhasználó eszközéhez kommunikatív módon csatlakoztatott vagy abban található érzékelő által a felhasználó testaktivitásának érzékelése; testaktivitási adatok generálása a felhasználó érzékelt testaktivitása alapján; a felhasználó eszközével kommunikatív módon összekapcsolt kriptopénzrendszer által annak ellenőrzése, hogy a testaktivitási adatok megfelelnek-e egy vagy több, a felhasználó eszközével kommunikatív módon összekapcsolt kriptopénzrendszer által meghatározott egy vagy több feltételnek. kriptovaluta-rendszer; és kriptopénz odaítélése a kriptopénz-rendszer által annak a felhasználónak, akinek a testaktivitási adatait ellenőrizték.

11. A 10. pont szerinti módszer, ahol az érzékelő által érzékelt testaktivitás a felhasználó által kibocsátott testsugárzás, testfolyadék-áramlás, agyhullám, pulzusszám vagy testhősugárzás közül legalább egyet tartalmaz.

12. A 10. pont szerinti módszer, amelyben az egy vagy több feltételt a kriptopénzrendszer a felhasználó eszközének nyújtott feladathoz kapcsolódó emberi testaktivitás mennyisége alapján határozza meg.

13. A 10-12. pontok valamelyikének módszere, ahol a testaktivitási adatokat az emberi testaktivitást titkosítási kimenetté alakító hash-algoritmus segítségével generálják, és a generált testaktivitási adatok a felhasználó érzékelt testaktivitásának hash-ját tartalmazzák.

14. A 10-12. pontok egyikének módszere, ahol a testaktivitási adatok egy vagy több, az érzékelő által érzékelt testaktivitásból előállított vektort tartalmaznak.

15. A 13. pont szerinti módszer, továbbá magában foglalja a következőket: a kriptovaluta-rendszer a felhasználó eszközétől a testaktivitás adatainak fogadását, amelyek a hash-algoritmus alkalmazása előtt keletkeztek, és a testaktivitás hash-ját; a testtevékenység adatainak a kriptovaluta-rendszer általi újbóli összevonása; és a kriptovaluta-rendszer általi összehasonlítása az újbóli összevont adatoknak a testtevékenységnek a felhasználó eszközétől kapott hash-jával a testtevékenység adatainak ellenőrzése céljából.