Szabados Ádám: Ha az igazság csak hatalom, akkor csak a hatalomnak lesz igazsága.

Kis részlet:

"A posztmodern – a marxi gyakorlati filozófiához hasonlóan, sőt abból eredően – az emberek közötti kapcsolatot az elnyomó-elnyomott mátrixában értelmezi, de elsősorban a nyelvben látja az elnyomás okát és megvalósulását. Az igazság a nyelv viszonylagosságában ölt testet, de mivel a nyelv a hatalom kifejeződése, az igazság sem más, mint az elnyomás eszköze. Veith a nyilvánvaló következtetést vonta le ebből: ha valaki így gondolkozik az igazságról, az nem az igazságot fogja keresni, hanem a hatalomra fog törni, és a hatalom megszerzéséhez a nyelvet fogja használni."