Ez a sorozat a Szent Lélek korunkban végzett munkáját mutatja be. A Szentírás alapján választ kapunk arra, hogy milyen ajándékok működnek az egyházban ma.

A Szent Lélek munkája ma - bevezető 1/10

Hatalmas megtévesztés járja át az úgynevezett evangéliumi kereszténységet. És a Szent Lélek nevében ez elítél gyanútlan embereket.

Ez az üzenetsorozat erre próbál válaszolni, és bizonyos körökben kétségtelenül nem lesz népszerű.

De nem népszerűségre, hanem Isten iránti hűségre törekszem.

Hiszek a Szent Lélek munkájában, akként, ahogyan a Szentírás leírja, és nem azt hisszük, ahogyan az emberek leírják a Szent Lélek munkáját, főleg ebben a században. Az elménkben ezt a különbségtételt egyértelművé kell tegyük.

A Szent Lélek Isten. Ő az áldott Szentháromság harmadik személye. 

A Szent Lélek és az egyház ma 2/10

Egy valódi, Lélekkel betöltött keresztény jelen van és közreműködik egy helyi gyülekezetben. Jelen van és interakcióban van Isten népével. Mert Istennek a Lelke, aki megelevenített, akkor, amikor a hatása alatt vagy, bevisz téged olyan hívők közé, akiket Ő szintén megelevenített. Bennük is munkálkodik. Mágnesként vonzanak, amikor Lélekkel betöltött vagy, és te is ugyanígy vonzod azokat, akiket a Lélek betölt. És egy szeretetteljes kapcsolatba lépsz velük, építően beszélsz velük, együtt magasztaljátok az Urat, engedtek egymásnak, törődtök egymással és tisztelitek egymást. Önellentmondás az az elgondolás, hogy egy lélekkel betöltött hívő önkéntesen, a gyülekezettől izoláltan, semmit nem akarva a közöségtől élhet. Ez egy oximoron, ilyen nincs. Akiket Krisztus valóban megváltott, szeretik azokat az embereket, akiket szintén megváltott Krisztus.

A jelajándékokról (gyógyítás, nyelvek, prófétálás) 3/10

Ha orvos lennék, ti pedig a betegeim és lenne egy olyan pirulám, ami garantálná, hogy 87 %-ban elkerülitek az emberiséget sújtó összes betegséget, mellékhatása pedig nem lenne, lelkesen beszednétek a tablettát. Önként, lelkesen beszednétek. Még úgy is, ha elmondanám, hogy fel kell készítenetek magatokat, azért, hogy kialakuljon a földi betegségek elleni védelmetek. Amennyire elérhető, annyira egészséges fizikai testet szeretnétek. És ha ez egy tablettával megoldható lenne, beszednétek. A következő néhány hétben egy ehhez hasonló lelki tablettával fogunk foglalkozni.

Mik azok a jel-ajándékok? 4/10

Bárki, képes arra, hogy kiáll és azt mondja, Isten nevében szólok. Bárki, aki ezt akarja mondani, képes erre. Viszont azok, akik hallgatják őket, ők honnan tudják, hogy ezek az emberek tényleg Isten képviseletében beszélnek? Honnan tudjuk, hogy nem egy vagy a számtalan hamis próféta körül, akik a világban szaladgálnak? Hogyan különböztessünk meg téged a hamis prófétáktól, honnan tudjuk, igaz az állításod?

A gyógyításról 5/10

Egy valódi, Lélekkel betöltött keresztény jelen van és közreműködik egy helyi gyülekezetben. Jelen van és interakcióban van Isten népével. Mert Istennek a Lelke, aki megelevenített, akkor, amikor a hatása alatt vagy, bevisz téged olyan hívők közé, akiket Ő szintén megelevenített. Bennük is munkálkodik. Mágnesként vonzanak, amikor Lélekkel betöltött vagy, és te is ugyanígy vonzod azokat, akiket a Lélek betölt.

Amikor nem jön a gyógyulás 6/10

Az egyik bajom azokkal, akik annyira odavannak a test gyógyulásáért, hogy az élethez teljesen földi módon közelítenek.

És a megszentelődés, az akkor hogy van, ha azt gondolod, hogy Isten azonnali gyógyulást akar adni a testednek, amint megbetegszel? Az élet egész céljáról egydimenziós a látásod akkor.

Minden a mostról és ittről szól akkor neked. Ami az egész Újszövetség szellemiségének ellentmond. Amelyik arra a dicsőségre mutat, amelyik Istennél van! Azt akarod, hogy meggyógyuljon a tested.

Vedd már észre, hogy valami fontosabb dolog forog itt kockán, mint a tested! Talán van valami transzcendens, természetfölötti, fontosabb dolog ennél!

A nyelveken szólásról 7/10

Az ajándékok lényege az, hogy a hívőtársaim felé, szeretetben gyakorlom őket. Ha kivonod a szeretetet és a többire fókuszálsz, akkor teljesen elvesztetted a lényeget, amiért ezek adattak. Kedveseim. Két dolog. Mindegy, mekkora ajándékod van keresztényként. Amiben kitűnsz a lelki világban, ezt nem a saját kedvedért kaptad. Nem saját hasznodra, hanem hogy másokat szeretetben szolgálj ezzel. Ha nem ezt teszed, nem számít az ajándékod. Isten előtt értéktelen és értelmetlen az ajándékod. Ha a helyi gyülekezetben nem szeretetben gyakorlod az ajándékodat, nulla vagy, nem számítasz.

Imádkozzunk nyelveken? 8/10

A karizmatikus körökből az egyik, amit az emberek mondani fognak, hogy 500 millió karizmatikus nem tévedhet! A számokkal akarnak leuralni. Nem olvastad a Szentírásban, mondanám nekik, hogy sokan követik az érzékiséget? Hogy sokakat félrevezetnek, hogy sokan fogják majd az ítéletkor mondani, hogy Uram, Uram, nem a te nevedben ...

Komolyan kell vegyük azt, hogy valódi legyen az imádatunk. Nem követhetjük a saját vélekedéseinket, azt, hogy mi okoz jó érzéseket, még azt sem követhetjük, amit mindig tudtunk, vagy tanítottak nekünk. Isten Igéje alapján kell definiálnunk, mi az igazság. "Isten olyan imádókat keres, akik lélekben és igazságban imádják Ő

Próféciák ma 9/10

"De a karizmatikusok azt a szót akarják rá használni, hogy prófécia. Látod, akarják a csodálatos gyógyítás fogalmát, akarják a nyelvek szót, akarják a prófécia szót! De minden esetben újra kell definiálniuk a dolgot, hogy ne az a természetfeletti legyen, amiről Isten szólt, és amit Isten a bibliai időkben tett.

...A karizmatikus körökből az egyik, amit az emberek mondani fognak, hogy 500 millió karizmatikus nem tévedhet! A számokkal akarnak leuralni. Nem olvastad a Szentírásban, mondanám nekik, hogy SOKAN KÖVETIK AZ ÉRZÉKISÉGÜKET?? HOGY SOKAKAT FÉLREVEZETNEK, HOGY SOKANK FOGJÁK MAJD AZ ÍTÉLETKOR MONDANI, Uram, Uram, nem a te... Hát ez nem a szesszacionisták elleni érv, hanem annak alátámasztására egy érv, amiről mi beszélünk!..."

Isten vezetése ma 10/10

Fogalmad sincs, honnan jönnek a gondolataid. Lehetnek a saját agyad termékei. Lehet, hogy valamit Isten Lelke helyezett az elmédbe, de lehet, hogy az ördög megtévesztése. Lehet egy démon van rád szabadítva, hogy eltérítsen. Az a lényeg, hogy nem tudod ezeket a lehetőségeket tévedhetetlenül megkülönböztetni egymástól. Nincs erre képességed. Hogy bízz a szívedben, próbáld meg felismerni azoknak a dolgoknak a kimenetelét. Ne felejtsd mit mondtam, az Írás saját magára mutat. ….

Azt látom, amikor valaki azt gondolja, Isten közvetlen szól hozzá, ez az ember idővel, vagy lehet, nagyon gyorsan taníthatatlan és megosztó lesz. Ki vagy te, hogy azt mondod nekem Isten Igéjéből, mit kéne tegyek, hiszen Isten szól hozzám! Istentől van Igém, ezt mondta nekem Isten. Nem kell semmi mást hallanom. Isten egyenesen hozzám szól. Kikerüli az Igét, egyenesen a szívemhez beszél. .... Tudom, hogy ahogy valaki elkezd így beszélni, nincs értelme vele érvelni. Azt hiszi, Isten szól hozzá …

Az apostolok fináléja - Ráadás 10+1/10

Az apostoli felhatalmazás nem ismétlődik. A Szentírás a lelki vezetést ma másképpen mutatja meg, az a kor, amiben mi élünk más, és most, hogy az apostolok elmentek, változás történt, és fontos, hogy felismerjük ennek a változásnak a valóságosságát. Hadd mondjam nektek el, hogy bár lehet, hogy az emberekben ez nem tudatos, de ma nem népszerű dolog ez az álláspont. Meg vagyok győződve arról, hogy ez a biblikus nézőpont, ennek ellenére nem népszerű. Hát, ez engem nem ingat meg. Nem hat rám. Ettől még nem változik meg az álláspontom.